Wycena certyfikatów

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Zmiana roczna
Wycena certyfikatów 2017 0%
Zmiana % M/M
Wycena certyfikatów 2018
Zmiana % M/M

PRZEWIŃ TABELĘ W PRAWĄ STRONĘ

Wycena certyfikatów dokonywana jest w ujęciu miesięcznym, zgodnie z częstotliwością określoną w statucie.

Każdorazowo uzgadniana z depozytariuszem, księgowością i audytorem Funduszu. Wartość Spółek Celowych Funduszu oszacowana została metodą aktywów netto (NAV – ang. Net Assets Value) lub inną metodą, pozwalającą na ustalenie wartości godziwej składników aktywów Funduszu, ustaloną z Depozytariuszem i podmiotem dokonującym badania Funduszu.

Ta strona jest widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników. Aby przejść dalej zaloguj się poniżej.

Aby założyć konto, napisz wiadomość wyrażającą taką prośbę na adres biuro@siriusfiz.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać "Rejestracja użytkownika".

Existing Users Log In