Nota prawna

Informacje zawarte na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, w tym w szczególności oferty papierów wartościowych, a także nie stanowią rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Informacje zawarte w serwisie www.siriusfiz.pl nie mogą stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Zawarte na niniejszej stronie internetowej prognozy/symulacje zostały przygotowane z zachowaniem należytej staranności, niemniej nie mogą być uznawane za podstawę do osiągniecia określonych wyników. Sirius Properties S.A. nie gwarantuje osiągnięcia jakichkolwiek celów inwestycyjnych, a inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne oraz nieruchomości wiąże się z ryzykiem utraty środków. W przypadku wątpliwości rekomendowane jest skorzystanie z profesjonalnego doradztwa, w tym inwestycyjnego lub prawno-podatkowego.

Ta strona jest widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników. Aby przejść dalej zaloguj się poniżej.

Aby założyć konto, napisz wiadomość wyrażającą taką prośbę na adres biuro@siriusfiz.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać "Rejestracja użytkownika".

Existing Users Log In