Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

W naszej polityce inwestycyjnej działalność odpowiedzialna społecznie ma duże znaczenie.

Kładziemy duży nacisk na uwzględnianie oczekiwań wszystkich interesariuszy w podejmowanych przez nas działaniach oraz na uczestnictwie w inicjatywach przyczyniających się do poprawy dobrobytu społeczeństwa. Wszelkie relacje z naszymi współpracownikami i klientami budujemy w sposób odpowiedzialny i transparentny – począwszy od nacisku na wysoki poziom etyki postępowania wśród wszystkich naszych pracowników, przez uczciwość i przejrzystość w relacjach biznesowych z naszymi współpracownikami, aż po działania podejmowane w kierunku poprawy jakości życia szczególnie potrzebujących poprzez alokację części zysku na działalność organizacji pożytku publicznego.

Działając na terytorium całej Polski, zwracamy szczególną uwagę na szczególne cechy społeczności lokalnych, z którymi dobre relacje są dla nas niezwykle istotne, a ich potrzeby – brane pod uwagę w podejmowanej przez nas działalności inwestycyjnej. Strategia działania, którą się kierujemy obejmuje integrację istotnych kwestii społecznych, dbałości o środowisko oraz poszanowania praw człowieka.

Jesteśmy w trakcie formalizacji podejmowanych przez nas działań w ramach odpowiedzialności społecznej i z wielką przyjemnością już wkrótce podzielimy się szczegółowymi informacjami na ten temat.

Ta strona jest widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników. Aby przejść dalej zaloguj się poniżej.

Aby założyć konto, napisz wiadomość wyrażającą taką prośbę na adres biuro@siriusfiz.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać "Rejestracja użytkownika".

Existing Users Log In