O nas

„There is nothing riskier than the widespread perception that there is no risk.”
– Howard Marks

“Nie ma nic bardziej ryzykownego niż zewsząd powtarzany pogląd o braku ryzyka.”

Nieruchomości, szczególnie mieszkaniowe, są jednym z najbardziej stabilnych sektorów, który nie podlega drastycznym fluktuacjom finansowym, co wiąże się z dużo mniejszym ryzykiem inwestycyjnym, niż w przypadku instrumentów finansowych takich jak np. akcje. Niska amplituda wahań wartości aktywów w branży nieruchomości wraz ze wzrostem ich wartości – szczególnie na takim rynku jak Polski z cenami niższymi niż średnia EU to kolejne mocne strony inwestowania w nieruchomości, stanowiące o bezpieczeństwie tej klasy aktywów przy ograniczonym ryzyku. Nie wierzymy w dywersyfikację totalną, dlatego ograniczając możliwość zaangażowania się Funduszu w inne segmenty rynku zamierzamy się skupić na 3 podstawowych filarach inwestycyjnych.

Sirius Link Fundusz Inwestycyjny Aktywów Niepublicznych lokuje swoje aktywa wyłącznie w precyzyjnie wybrane na podstawie wyczerpujących analiz segmenty rynku nieruchomości, z zachowaniem zasady dywersyfikacji ryzyka.

Klasy aktywów Funduszu:

  • mieszkania pracownicze i hotele robotnicze,
  • mieszkania dla pacjentów szpitali oraz ich rodzin,
  • mieszkania dla seniorów,
  • krótkoterminowe okazje inwestycyjne

Nie gonimy za najwyższym zyskiem wiedząc, że zawsze wiąże się to z większym ryzykiem. Zamiast tego, staramy się wyważyć korzyści z możliwościami – uważamy, że powtarzalny zysk, nawet jeżeli mniejszy, jest cenniejszy niż jednorazowy, naznaczony niepewnością jutra. Stawiamy sobie precyzyjne granice biznesowe, których nie przekroczymy nawet za cenę dodatkowego ułamka zysku dla naszych inwestorów. Pragniemy połączyć Państwa oczekiwanie powtarzalnego zysku z etyką inwestowania.

Zarządzającym portfelem inwestycyjnym Funduszu Sirius Link FIZ AN jest Copernicus Capital TFI S.A., będący jednym z pierwszych w Polsce, niezależnym od instytucji finansowych Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. Copernicus Capital TFI S.A. zarządza obecnie majątkiem o łącznej wartości 9 miliardów zł. i zajmuje pierwsze miejsce na rynku pod względem liczby zarządzanych funduszy.

Poszczególne nieruchomości należące do portfela funduszu zarządzanie będą przez wyspecjalizowany podmiot – Sirius Properties S.A., dbający o dostosowanie najlepszej strategii biznesowej dla każdej nieruchomości i bieżące administrowanie nieruchomościami.

Ta strona jest widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników. Aby przejść dalej zaloguj się poniżej.

Aby założyć konto, napisz wiadomość wyrażającą taką prośbę na adres biuro@siriusfiz.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać "Rejestracja użytkownika".

Existing Users Log In